ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН «МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ» ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Автюхова Светлана Николаевна
Жоғары категориялы оқытушы
.
.
Мазмұны
 1. Қолдану аумағы
 2. Нормативтік сілтемелер
 3. Жалпы ереже
 4. Оқытушылар үшін пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны
 5. Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.
 7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы
 8. Әдебиеттер
 1. Қолданылу саласы
«Менеджмент және маркетинг негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 0518000 «Есеп және аудит (салалар бойынша)» мамандығының студенттеріне арналған. Бұл пән студенттерді курстың пайда болуы, мазмұны және қажеттілігімен жалпылама таныстыруға арналған. БҰЛ оқу-әдістемелік кешен студеттердің пәнді оқу барысында бағыттаушы құрал болып саналады.
 
 1. Нормативтік сілтемелер
        «Менеджмент және маркетин негіздері» пәнінің оқу — әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процессін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:
0518000 «Есеп және аудит (салалар бойынша)» 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалы қамтамасыз ету(түрлері бойынша)» мамандықтары   мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты, ҚР МЖБС 3.08.0ХХ-2006 негізінде Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің «____» _________ 200__ ж.,  № _____ бұйрығы бойынша әрекетке негізделді және бекітілді.
 1. Жалпы ереже
3.1.  Курстың қысқаша түсініктемесі
«Менеджмент және маркетинг негіздері» пәнәнің курсы 0518000 «Есеп және аудит (салалар бойынша)» 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығының студенттеріне арналғандықтан аса тереңдетіліп оқылмайды. Сондықтан бұл курстың мазмұныбасқарудың ең негізгі теориясын, түрлерін, атқарат фунцияларын үйретумен қатар студенттерді, сондай-ақ қандайда бір ситуациялық жағдайларды дұрыс шешім қабылдай білуге, тиімді басқару жолдарын білуге үйретеді. Екіншіден нарықтық экономиканың негізгі жүйесі нарықты және ондағы тауарларды өткізуге қатысты маркетингтік зерттеулердің түрлерін, жалпы маркетинг пәнәнәң теориялық негіздерін, нарықтың жіктелуін, тауарларды өткізу және баға саясатын қалыптастыру, оларды бақылау және басқару негізгі қажетті каиегорияларды өтеді.
          
 3.2 Курстың мақсаты: басқару саласында және басқарудың әлеуметтік саласында қандай да бір дұрыс көзқарас қалыптастыру. Сондай-ақ тәжірибеде басқару қағидалары мен маркетингтік зерттеудің элементтерін қолдана білуін меңгерту.
 • Пәннің негізгі міндеті. Менеджмент сөзінің түсінігін, оның қалыптасу кезеңдерін, жұмысшыларды басқару, конфликтік жағдайларды өршітпеу, басқарушылық шешім қабылдау мәселелерін қарастыру; маркетинг функциялары мен қағидаларын, олардың нарық талаптарына сай тәсілдері мен әдістерінің теориялық негізін уйрету;
 • Пәнді оқып үйрену барысында студент білуі тиіс:
 1. Студент білу тиіс: менеджменттің мәні   және мазмұны туралы негізгі түсініктерді, жүйелік қағидаларын, қалыптастыру процестерін, негізгі атқаратын қызметтерін, басқару шешімдерінің мәнін, басқару шешімдерін  әзірлеу технологиясын, шешім қабылдау және жүзеге асыру мәселелерін
 2. Студент топқа және жеке адамдарға басшылық ету, өзара қарым-қатынас жасау, дау-дамай мәселелерін шеше білу. ұйымдастыру, жоспарлау, бақылау, шешім қабылдау және оны жүзеге асыру. іскерлік мәжілісті ұйымдастыру және өткізу, келіссөздерді жүргізуді тәжірибеде іске асыруы тиіс
Бүл қасиеттер студентгерге болашақта, жұмыста және жеке өмірінде қабылдайтын шешімдеріне сын көзбен, жан-жақты қарауға мүмкіндік береді, көмектеседі. Олардың белсенді өмір көз қарасынын пайда болуына әсерін тигізеді.
Пәннің басты деректемелері: экономикалық теория, социология, психология
Пәннің деректемелері: еңбек ресурстарын басқару, мемлекттік баскару
Пәннің аты: Менеджмент және маркетинг негіздері
Кафедра: «»
Кафедраның мекен- жайы: 8 ғимарат 305 кабинет
Дәріс оқушының аты- жөні: Омарбаева Саида Токенқызы
Байланыс ақпараттары: жұмыс телефоны: 530229
Несие саны:  3
Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі (Кесте 1)
 
Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер
 1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджмент негіздері (Оқу құралы), А.: «Білім», 2005ж
 2. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для экон. спец. вузов М.: Высш. школа, 1994г
 3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебник, Минск: ВГЭУ, 1996г.
 4. Мэскон М., Альберт М.. Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: «Дело», 1993г.
 5. Қ. Хожаназаров. Маркетинг негіздері. А., Экономика. 1996.
 6. С.Н.Нысанбаев, Г.А. Садыханова. Маркетинг негіздері. А., 2002.
 7. Н.М. Мамыров. Маркетинг. А., Экономика, 1998.
 8. Филип Котлер. Маркетинг негіздері. С-П.» Коруна», 2000.
 9. Д.Эванс, Б. Берман . Маркетинг, М.,
 10. А.Н. Романов. Маркетинг. М., 19
 11. Ф. Котлер., Г. Армстронг., және т. б. Маркетинг негіздері. С-П., 1998.
 12. М.А.Нуриев, Н.В.Петрова. Маркетинг. А., 1991.
 13. Е.С. Карибжанов, Г.А.Махмутова. Халықаралық маркетинг. А.,1997.
 14. Е.П.Голубков.Маркенгілік зерттеулер. М.,1998.
 15. Е.Дихтль, Х.Хершген.Практикалық маркетинг. М.,1995.
 
Қосымша әдебиеттер
 1. Крупнов В.И:, Крупнова Н.А. Менеджмент в бизнесе. М.: Издательство «Новости», 1990
 2. Мамыров Н.К. Менеджмент и рынок: казахстанская модель – А-ты. 1998
 3. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Практикум по курсу  менеджмента А.:1998
 4. Глухов В.В Менеджмент Спб.: 1999
 5. Большаков А. Менеджмент – Спб.: 2000
 6. Каренов Р.С., Рахимбеков Б.Х., Акжолов А.М. Основы менеджмента. Караганда, 1995
 7. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. М., 1990
 8. Любимова Н.Г. Менеджмент-путь к успеху. А. Агропромиздат. 1992
 9. Старобинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой фирме. М. АО «Бизнес школа», Интелсинтез, 1994
 10. Р.Моррис. Маркетинг: ситуациялар және есептер. М., 1996.
 11. С.Есімжанова және т. б. Маркетингі практикумы. А., 1998.
 12. Г. Хардинг., П.Уолтон. Өз жолыңды маркетингте тап.М., Ай Кью, 1992.
 13. М.Д. Насковец және т.б. Маркетинг: Қазақстанңың АШК қалыптасуы. А.,1995.
 14. Р.Б.Ноздрева, Л.И.Цигичко. Маркетинг: нарықта қалай жеңу керек. М.,1993.
 15. Х.Швальбе. Шағын және орта кәсіпорындарына маркетинг тәжірибесі. М.,1995.