Қозғалтқышты бөлшектеп-жинау тәсілдерін игеру

Кониров Самат Женисович

Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі

.

.

Өндірістік оку сабағының  жоспары № 2

План урока производственного обучения

Курс:        2 Топ: 18-01 Сабақтың номері       2

Мамандық — біліктілік:

120 1000 –«Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану».

Модульдің атауы :

 Бұзып бөлшектеу- құрастырып жинау жұмыстарының тәсілдерін игеру.

Сабақтың тақырыбы/

Тема урока:

  Қозғалтқышты бөлшектеп-жинау тәсілдерін игеру

Күні/Время :

26.05.2020ж.

Узақтығы/ Продолжительность:

     6  сағат

Сабақтың мақсаты :

Қозғалтқышты бөлшектеп-жинау тәсілдерін үйрету

Сабақтың міндеттері :

Білімділік/Образовательная: Техникалық ойлаудың тиімді тәсілдерін қалыптастыру және дамыту.

 Дамытушылық/Развивающая: Оқушыларды нақты тақырып бойынша жұмыстың орындалу ретімен таныстыру. 

Тәрбиелік/Воспитательная: Ұқыптылыққа тәрбиелеу (құрал-жабдықтарды дұрыс пайдалануға).

Сабақтың түрі/Тип урока:

Өндірістік іс-әрекет, тәсілдері мен білімдерін жетілдіру

Сабақтың әдісі/Метод урока:

Сөйлеу әрекеті арқылы, көрнекілік, тәжірибелік.    

Сабақтың формасы

/Форма урока: 

Жеке дара

Сабақтың  материалдық-техникалық  жабдықтары/Материально-техническое оснащение  урока:

1.     Техника қауіпсіздігіне арналған плакаттар №_____.

2.     Механизмдермен құрал-жабдықтар;

3.     Өлшегіш құрал-жабдықтар;

4.     Іштен жану қозғалтқышы;

Объектiсi /Объект: 

Техникалық жөндеу орталығы

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь:

Арнайы технология, автоқұрылым, материалтану.

 

Сабақтың барысы/ Ход урока

I. Ұйымдастыру кезеңі/ Организационная часть  5 мин.

Топты сабаққа дайындау, оқушылардың бар жоқтығы туралы мәлімет, сырт пішіндері, дәптерлерін және сабаққа дайындығын тексеру.

II. Kipicпe нұскау/  Вводный инструктаж   40 мин.

 

 

1.Өткен тақырыпты сұрау/Опрос учащихся по пройденным темам:

1        Еңбекті қорғаудағы негізгі ұғымдарды айтып өтіңіздер?

2        Еңбекті қорғау заңнамасы қай уақытта қабылданып, қай жылы жаңартылды?

3        Қауіпсіздік техникасының салаларын атаңыздар?

4        Автокөлікті жөндеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерінің сипаттамасын айтып өтіңіздер?

2.Жаңа тақырыпты түciндіpy және ic жүзінде көрсету/Объяснение нового материала и демонстрация выполнения работы:

 — Қозғалтқыштың құрлысымен таныстыру және көрсету;

 — Қозғалтқышты шашып-жинау үшін қолданылатын құрал-саймандарымен таныстыру;

 — Қозғалтқыштың қызметімен, жұмыс істеу принцпін түсіндіріп, көрсету;

 — Қозғалтқышты шашу кезіндегі газ бөлу бөлігінің және газ бөлу валлының қызметін түсіндіріп, негізгі шашып-жинау тәсілдерін көрсетіп үйрету;

 — Газ бөлу бөлігіне бекітілетін коллектор тетіктері мен майлау жүйесінің тетіктерін көрсетіп, түсіндіру.

 — Қозғалтқыштың газ бөлу бөлігін сол қалыпта қайта жинау тәсілдерін көрсету.

3.Жаңа сабақты бекіту/Закрепление нового материала:

1.     Қозғалтқыш дегеніміз не?

2.     Қозғалтқыштың қандай түрлерін білесіздер?

3.     Қозғалтқыштың жалпы құрлысын айтып өтіңіздер?

4.     Қозғалтқыштың газ бөлу бөлігінің жалпы қызметін айтып өтіңіздер?

5.     Газ бөлу бөлігін шашып-жинау процесі қалай орындалады?

III. Ағымды  нұскау/Текущий инструктаж   4 сағат 30 мин 

 

Жұмыс нәтижесін қадағалау/Целевой обход:

1.     Жұмыс орнын ұйымдастыру және арнайы құрал-саймандармен қамтамасыз ету;

2.     Қозғалтқышты бөлшектеп құрастыру кезіндегі техника қауіпсіздігінің қатаң сақталуын тексеру;

3.     Қозғалтқышты реттікпен дұрыс шашу процесін қадағалау;

4.     Операцияларды орындау барысында қателіктерді жеке-дара түзету;

5.     Шашып-жинау процесінде қозғалтқыштың әрбір бөлшектерін пысықтап сұрау.

6.     Детальдарды қайта жинау кезінде бөлшектердің дұрыс жиналуын қадағалау.

Орындалған жұмысты қабылдау/Прием выполненных работ:

Жұмыс орынын жинастыру/Уборка своих рабочих мест инструмента

ІV.Қорытынды нұскау/Заключительный инструктаж 15 мин

 

 

1.Жасалған жұмыстың  нәтижесі/Анализ выполненных работ:

1. Қауіпсіздік техникалық ережелерін сақтауда және еңбекті қорғауда жіберілген қателіктерді айту

2.Ауызша жауаптарды ескере отырып, барлық оқушыларға баға қою, әр қойылған бағаға түсінік беру

3. Жұмыс күнінің нәтижелерін қорытындылау

2.  Кауіпсіздік  ережесін сақтау/Разбор правил ТБ: қауіпсіздік техникалық ережелерін сақтауда және еңбекті қорғауда жіберілген қателіктерді айту

3. Үй тапсырмасы/Задание на дом:Араның түрлерін оқып келу?

1.Шеберхананы жинастыру/Уборка мастерской:

Оқытушының байланыс ақпараты:

Оқу өндірістік  шебері/Мастер производственного обучения:     ____________ Кониров С.Ж.

 Тел.: +7 7073861816

Е-mail : erasylsamat@mail.ru