Студенттердің өзіндік жұмыс жүргізуі үшін әдістемелік нұсқау

Оразымбетова А.Н.
химия биология пәнінің оқытушысы
.
.
«Конверттегі есептер»
 
 1. Идеал газға 8 кДж жылу мөлшері берілді, осы кезде газдың ішкі энергиясы 14 кДж-ға артты.Газдың атқарған жұмысы?
 2. Идеал газбен 10 кДж жұмыс атқарылды.Осы кезде газ 6 кДж жылу мөлшерін береді.Газдың ішкі энергиясы?
Тақырып- 2.  Химиялық кинетика және катализ. Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі
 • Химиялық теңдеулерді құруға жаттығулар.
I –Нұсқа  .Теңдеуді аяқтап валенттілік бойынша формула құрастыр реакцияның қандай типіне жататынын анықта.
 • Na2О +H2O = Cu(OH)2=          
                                                       CH4 + O2=CO2+H2O    
                    V II      
 • P + ? =  P O
 • Ае(ОН)3 = Ae2O3+ H2O
 • II – Нұсқа                               N2 + ? =NH3
   Mg + H2SO4 =                               
 • CaO + CO2 = Ae2O3 + H2SO4 =…+…
 • Ca(OH)2 + HCI =
Теңдеуді аяқтап,коэффициенттер қойып теңестіріп химиялық реакция типін анықта.
 • H2O + SO3= …
 • MgCO3=… +  …
 • C+?  = CO2
 • … + CI2= AeCI3
 • N2 + …= NH3
 • CuO + H2SO4= CuSO4 + …
Есептер жинағы
 • Оттегінің 2 молі берілген, оттегінің массасын,көлемін(қ.ж) және молекула санын табыңдар?
 • Массасы 92 г. натрий хлормен әрекеттескенде неше г.натрий хлориді (ас тұзы) түзіледі?
 
Тақырып- 3. Ерітінділер туралы ұғым.
 
1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.
 1. Су молекуласының құрамы қандай?
 2. Ерітінділер деген не?
 3. Негіздер қандай топтарға бөлінеді?
Тақырып- 4. Биогенді элементтер және олардың биологиялық рөлі
 
1-тапсырма:  Адам ағзасындағы кейбір химиялық элементтердің биологиялық рөлін анықтаңдар?