Тапқырлар тартысы

Едилбаева Акбаян Муханбетжановна
.
.
Білімділік мақсаты:
Келесі пәндер бойынша білім тереңдігін бақылау, қызығушылығын арттыру: «Қазандық қондырғылар», «Энергетикадағы конструкциялық материалдар». Бұрын алған білімдерін тәжірибеде қолдана білуді үйрету. Оқыту әдісі арқылы кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру.
 
Дамытушылық мақсаты:
— Зеректігін, тапқырлығын, логикалық ойлау қабілетін, шешімді қорытындылау, талдау, берілген материалдарды жүйелеуге дамыту.                                                                                       
 
 Тәрбиелік мақсаты:
 
оқудың жағымды жақтарымен, кәсіптік бағыттауымен, жұмысты сапалы орындау жауапкершілігіне тәрбиелеу
 
 
І ТУР «Ұпай жина!»:
 
                                 «Қазандық қондырғылар»
 1. Отын неше түрге бөлінеді
А) 2
В) 4
С) 3+
Д) 5
 1. Қандай оттық түрін қолмен, механикалық және жартылай механикалық деп атайды
          А) Құйынды оттық
В)  Камералық оттық
С) Факелдік оттық
Д)  Қабаттық оттық+
 1. Отынды жағу әдісіне байланысты оттық құрылғылар неше түрге бөлінеді
          А) 2+
          В) 8
          С) 6
          Д) 5
 1. Қабаттық оттықта қандай отын түрін жағады
           А) Сұйық
           В) Қатты+
           С) Газ тәрізді
           Д) Қатты және газ тәрізді
 1. Камералық оттықта қандай отын түрін жағады.
            А)Қатты
            В)Сұйық
            С)барлығы дұрыс+
            Д)газ тәрізді
 1. Газ тәрізді отынның негізгі құрамы
        А)тұтқырлық және ылғалдылық
        В) Ұшпаның шығуы
        С) күлділік және ылғалдылық
        Д) жарылу және улағыштық +
 1. Отынның ішкі балластына жататын элементтер
        А) оттегі мен азот+
        В)ылғал және күл
        С) ауа және ылғал
        Д) күкірт және азот
 1. Кететін газдармен жылу шығыны неге байланысты
            А) Қазан жүктемесіне
            В)Қазан конструкциясына
            С) кететін газ температурасына, кететін газ көлеміне  +
            Д) қож жою әдісіне
 1. Отынды кептіруге және ұсақтауға арналған қондырғы
        А) жанарғы
        В) диірмен +
        С) экономайзер
        Д) форсунка
 1. Деаэратордың қызметі
        А) отынды ұнтақтайды
        В) отын жағады
        С) суды агрессивті газдардан тазартады +
        Д) суды ысытады
 1. Оттықтан жоятын ошақ қалдығының бөлігі қалай аталады
        А) қож +
        В) отын шығыны
        С) ұшпа
        Д) құлау
 1. Көмір шаңының негізгі сипаттамасы
        А) ұнтақтау жұқалығы +
        В) тығыздық
        С) температурасы
        Д) уланғыш
 1. Кез-келген шаң дайындау жүйесінің негізгі элементі
        А) диірмен +
        В) құйын
        С) көмір қоймасы
        Д) конвейер
 1. ДЕ-10-14 ГМ қазанындағы 10 саны нені білдіреді
         А) бу өнімділігі +
         В) бу температурасы
         С) бу қысымы
         Д) дұрыс жауап жоқ
 
 
 
ІІ тур «Ойлан тап»
 1. Қазан қондырғыларының негізгі жабдығына: оттық, су экономайзері, ауақыздырғыш, бу қыздырғыш, баспалдақ, қаңқа, гарнитура, арматура жатады.
 2. Қазан қондырғыларының көмекші жабдығына: түтін тартқы, қоректендіргіш жабдық, тартыпөүрлеу жабдығы, су дайындау жабдығы, шаң дайындау жабдығы, бақылау өлшеу аспаптары, автоматтандыру жүйесі жатады.
                                 
                                      ІІІ ТУР «Қас-қағым сәт»
 1. Сыртқы күштің әсерінен материалдың деформациялануы
          Жауабы: созылымдылық
 1. Құрылымы мен құрамынының айырмашылығына байланысты металдардың қасиеттерін ата