Жасушаның молекулалық биологиясы

Турмуханбетова Зоя Махсотовна
Преподаватель медицинской генетики
.
.
Тапсырма   № 1.  Төмендегі  суреттерде не бейнеленген.  Сипаттап бер. 
 Тапсырма  №2     ДНК молекуласындағы ақуыздар (сұрақтарға жауап бер)    
 1. Ақуыздар құрамы неден тұрады? 2. Жай және күрделі ақуыздарды ата?
 2. Ақуыздың құрылымдарына сипаттама бер?
 3. Денатурация деген не ?
 1. Пурин мен пиримидин туындыларын ата 6. Денатурация,  деградация деген не
Тапсырма№  3 Ақуыздардың атқаратын қызметтеріне сипаттама бер
 1. Каталитикалық —
 2. Құрылымдық —
 3. Рецепторлық —
 4. Тасымалдаушылық —
 5. Қорғаныштық —
 6. Қозғалыстық —
 7. Реттеушілік —
 8. Энергетикалық —
Тапсырма  №4  Меңгерген материалдан терминдік сөздер сандармен берілген. Сол сан тылсымды шеш ( қанық түспен  белгіленген сандардың оқылуы орысша тілде оқылады)
 1. 6-1: 4-1: 50-3: 40-2: 9-5: 20-1: 60-1: 4-3
 2. 1000-1: 6-1: 80-3: 44-3: 10-1: 1000-1:10-1: 6-2: 2-1:81-3: 50-3: 63-2: 6-1.
 3. 8-3: 2-1: 1000-1: 10-1:8-3: 6-2: 10-1: 5-1:1000-2: 90-6.
 4. 1000-2: 80-6:8-1: 50-3: 1000-3: 20-2: 80-6.
 5. Ф 20-2: 5-1: 4-4: 23-2: 10-1: 8-3: 2-1: 10-2.
 6. 20-5: 25-2: 90-2: 9-5: 27-2: 80-6.
 7. 12-1: 2-1: 10-1: 6-1: 30-2: 50-3: 45-3: 64-1: 13-7: 20-2: 9-4.
 8. 60-1: 2-2: 30-2: 20-3: 90-6.
(Жауаптары:  ақуыздар, макромолекула, гемоглобин, инсулин, фибриоген, миозин, денатурация, актин)
Тапсырма  № 5 Суретте не бейнеленген сипаттап жазып бер.
       
 
 
Тапсырма № 6. Вирус — жасушадан тыс тіршілік формалары.  Вирус  нуклеин қышқылынан және қабықшадан тұрады. Ол көбею үшін жасуша материалы мен тетіктерін пайдаланады.
 1. Суретте не бейнеленген ?             2. Бактериофаг    деген не ?                                                                                                                                3. Вирустың  құрылысын белгіленген сандар бойынша атап бер?
 1. Вирустарды зерттейтін ғылым ?
                                                                          
 
Тапсырма № 7
Төмендегі суретте  белгіленген  сандардағы жасушаның органоидтарының аттарын жаз. Әрбір органоидтардың қызметі мен құрылысының ерекшеліктерін жаз.
  
 1-  :  2-  :   3- :  4- :  5- : 6 -:  7 -: 8 -: 9 -:
 
Тапсырма № 8    Төменде санмен белгіленген тапсырмаларды орында
 1. Ақуыз биосинтезі жүретін органоид
 2. Жасушада хромосоманың маңында түзілетін р РНК да рибосомалардың бөліктері түзілетін мүшені суреттен көрсет.
 3. Жасушада ядроның маңына орналасатын, майлардың және көмірсулардың алмасу процесіне қатысы бар органоид.
 4. Жасушада ДНК сы бар, екі мембранадан тұратын, генетикалық ақпаратты сақтайтын, зат алмасу процесін реттейтін органоид.
 5. Транскрипция, трансляция, инициация, элонгация, терминация деген терминдерге сипаттама бер
Тапсырма № 9  РНҚ-ның түрлерін ата. Атқаратын қызметтеріне сипаттама бер.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тапсырма № 10 Төмендегі суретте не бейнеленген сипатама бер